top of page

WORK with me

I think that a click between you and your therapist is crucial in order to have the best results possible.

That's why I offer a free 15min consultation (usually a video call) where you get to talk to me and get the feeling whether I am the right person to help you. 

When we start working together, I will send you a questionnaire to fill in. This is when I do my homework because I want to know as much as possible before our first appointment. You can help me fill in some blanks and answer my additional questions during our first session. We will discuss your health problems and specify your main goals.

Most of my sessions are online via video calls (FT or Zoom).

For our second session, you will get some homework where I can get to know your eating habits better. You will keep an eating diary for one or two weeks including your complaints and the level of their severity. Nutrition is one of the main keys to your balanced health.

Depending on your health problems, I might suggest doing some lab tests.

Functional medicine can be a beautiful tool to look closely at your hormones or your stool bacteria.

 

They can be tests using your blood, saliva or urine. I often want to look closer at your hormonal levels or your vitamins and minerals status. I will discuss which tests are suitable for you during our meeting. The costs of the tests are always discussed before you decide to take them. The tests can be sent to your home address. 

Are you still hesitant? Do you have questions? Schedule a free 15min call with me via the chat!

I WOULD LOVE TO HELP YOU!

DS1_2935.jpg

INDIVIDUAL session

The individual session includes

 

  • the analysis of the questionnaire and a health survey that you will receive upon our first session.

  • 60min consultation (online via zoom or physical) where we discuss your symptoms, medical history and your goals deeper.

  • follow up personal treatment plan with tailor made supplementation and lifestyle adjustments that will help to reach your goals.

 

60 min session

€150,-

Lab tests

Even though your doctor tells you, all your blood results are perfectly fine, he didn't offer you any solution except for a pill to mask your symptoms?

I look at your diet, sleep, stress levels, your medical and family history and together with a lab test, we find the root cause of your symptoms. We won't just try to mask them but actually find the solution. 

OTHER SERVICES

I also offer other services, that you can find on my website, but here just a short summary:

COOK WITH ME 

Do you struggle in the kitchen? Is the main reason your eating habits are far from ideal a lack of time and a busy schedule? Then MEAL PREPPING session is something for you! You will get the recipes and the ingredients list. You will do the groceries, bring some Tupperware to our cooking session and we will cook together 3 meals that you will take home for the week ahead. (this is a meal plan for 3-5 days)

1 cooking session is €300

TRain WITH ME 

Are you looking for a personal trainer? Do you like to train outside? Are you recovering from an injury or do you need to build up your strength and condition? I would love to help you meet your fitness needs. 

1 training session is €70

KAB logo ivm kleuren.jpg

Leafy Life is a member of the professional association MBOG, which is recognized by nearly 40 health insurance companies.

 

An overview of these health insurance companies can be found on the MBOG website (www.mbog.nl). Please consult your health insurer to confirm whether your policy reimburses orthomolecular therapy and under what conditions. 

MBOG Logo_ErkendDoor.jpg

Leafy Life is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars.

 

Raadpleeg svp uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.

Privacy verklaring 

LEAFY LIFE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

HEEFT U KLACHTEN?

ABOUT ME

Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris van de MBOG worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk,
onder voorzitterschap van een jurist.

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Adressen
Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl

De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

MBOG                                          KAB                                                                 
Hogelanden W.Z. 5                       Postbus 2122                    3552 AB UTRECHT                        6020 AC BUDEL

Tel. 030 8891815                                  Tel. 0495 499585                                                                         
secretariaat@mbog.nl                    
kab@kab-klachten.nl                                                                            

bottom of page